สำหรับธุรกิจ

2558-05-19_18h57_15

อัดแน่นด้วยประสิทธิภาพ
โดดเด่นด้วยดีไซน์อันสวยงาม

HP ProBook 445 G2-893AX

บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด

มีความยินดีที่จะแจ้งรายการส่งเสริมการขายของ HP Business Notebook และ HP Business Desktop สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด (end user)

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ซื้อ HP Business Notebook และ HP Business Desktop รุ่นที่ร่วมรายการ
รับฟรี gift voucher มูลค่า 300 บาท

line

สามารถแลกซื้อ HP Accessories Set (ลำโพง HP Roar Mini Bluetooth และ ตุ๊กตาหมี)
ในราคาเพียง 1,790 บาท จากราคาปกติ 1,990 บาท วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-353-9000 ต่อ 1
หรือต้องการให้ HP ติดต่อกลับ 2558-05-19_19h02_40

line

สินค้าที่ร่วมรายการ

สำหรับลูกค้า end user ต่างจังหวัดเท่านั้น

2558-05-19_18h49_55

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการซื้อสินค้า ได้ที่ : 02-353-9000 ต่อ 1

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ระยะเวลาจัดโปรโมชั่น ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2558
2. ของรางวัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้ภายใน 20 วันทำการ
3. เอชพีขอสงวนสิทธิ์ร้านค้า, ตัวแทนจำหน่ายเอชพี ในการทำการแลกของสมนาคุณแทนลูกค้า
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการแลกรับของสมนาของคุณลูกค้า หากพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ บิลเงินสด/ใบจองสินค้า/ใบสั่งสินค้าชั่วคราว เป็นหลักฐานในการซื้อสินค้า
6. ลูกค้าจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อ ไว้อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบความถูกต้องในการซื้อผลิตภัณฑ์
หากตรวจสอบพบว่าลูกค้าทำการแลกของสมนาคุณไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการริบคืนของสมนาคุณที่จ่ายให้ลูกค้าทันที
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และไม่ต้องชี้แจงเหตุผล รวมถึงการตัดสินใจไดๆ ของบริษัทฯ เกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของเอชพีที่จัดในช่วงเวลาเดียวกันได้
9. เอชพีขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ผู้ซื้อที่ระบุเท่านั้น และเมื่อศูนย์โปรโมชั่นได้รับใบตอบรับกลับทางไปรษณีย์แล้ว
บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้ของรางวัลครบถ้วน และการจัดส่งของสมนาคุณเป็นที่สิ้นสุด
10. ลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่น ถือได้ว่าตกลงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ
11. เอชพีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการรับของสมนาคุณ ได้ที่คุณชัญญภัค จงย่อกลาง โทร. 09-0016-0377 หรือ Email : chanyapak@genesis-ad.com
13. ปิดรับเอกสารการเคลมของสมนาคุณวันที่ 30 มิถุนายน 2558